Jesteś tutaj: Strona główna > REGULAMIN
Wyszukiwanie

Twoje zakupy

Produktów w koszyku: 0 Cena łącznie: 0 złDokonanie zakupów w sklepie JeraNet.pl
jest równoznaczne
 z akceptacją poniższego regulaminu.
Regulamin
Warunki ogólne


  1. Sklep internetowy JeraNet.pl prowadzony przez firmę JeraNet Jolanta Kaszkowiak,
      z siedzibą we Wronkach, ul.Myśliwska 23, NIP 763-136-57-66, REGON 300540299

 
2. Ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
  3. Jeżeli klient posiada zarejestrowane konto na JeraNet.pl , korzysta z rabatów
      przydzielanych automatycznie po osiągnięciu odpowiedniego progu zamówienia.
      Rabaty są stałe. Każde kolejne zakupy dopisywane są do Karty Klienta,
      co stanowi uzyskanie wyższych progów rabatowych.

  4. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie w zakresie ilości i ceny
      sprzedawanych produktów oraz dodawania i wycofywania ofert promocyjnych.

  5. Wszystkie prawa zastrzeżone.
      Fotografie, teksty i elementy graficzne zamieszczone w sklepie JeraNet.pl,
      podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo,
      w szczególności przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim
      i prawach pokrewnych  (Dz.U. Nr 24. poz.83 ze zmianami).
      Zabrania się jakiegokolwiek ich kopiowania i wykorzystywania do celów handlowych
      oraz prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody twórcy.

Realizacja zamówienia


   1. Po wypełnieniu formularza zamówienia w sklepie JeraNet.pl,
     otrzymacie Państwo na swój adres e-mail informację o dokonanym zakupie.

   2. Warunkiem realizacji zamówienia jest j prawidłowe wypełnienie w/w formularza.
      Firma zastrzega sobie prawo do odrzucenia zamówień błędnie wypełnionych.

  3. Zamówienia realizowane są w ciągu 24 godzin dni roboczych, licząc od:
           a. zaksięgowania należnej wpłaty na jednym z naszych kont bankowych
           b. złożenia i potwierdzenia zamówienia  za pobraniem
             ( ta forma
przesyłki dostępna tylko dla zarejestrowanych klientów )
  4.  Firma nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie, wynikające z winy
       firmy przewozowej. Jednakże w każdym takim przypadku
       prosimy o kontakt, aby wspólnie rozstrzygnąć problem.

  5. Składając zamówienie, Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu
      sklepu JeraNet.pl i akceptuje jego postanowienia.
      Potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży
      wiążącej obie strony z wszystkimi konsekwencjami.

  6.  Posiadamy konto w BRE BANK SA
              - BRE BANK SA   86 1140 2004 0000 3602 4510 6172
  7. W tytule wpłaty konieczne jest podanie numeru zamówienia
  8. Klient ma możliwość łączenia zamówień, za które nie dokonał  jeszcze wpłaty.

  9. Faktura VAT wystawiana jest na życzenie Klienta,
     w pozostałych przypadkach do każdego zamówienia zrealizowanego
     w sklepie JeraNet.pl dołączony będzie paragon fiskalny.

Wysyłka


  1. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta sposób.
  2. Wysyłka towarów realizowana jest za pośrednictwem firm przewozowych
     
Poczty Polskiej i DHL Express.
 3. Koszt wysyłki pokrywa Klient. Są one zależne od wybranego sposobu dostawy
     i doliczane do łącznej wartości zamówienia.
     Szczegółowe koszty wysyłki w zakładce Wysyłka na stronie głównej sklepu. 
 4. Korzystając z usług Poczty Polskiej – udzielasz mojej Firmie pełnomocnictwa
     do zawarcia umowy o świadczenie usług z Pocztą Polską
     – w Twoim imieniu
i na Twój rachunek.
     Pełnomocnictwo udzielone przez internet jest  równoznaczne
     z pełnomocnictwem ustnym.
    
Podstawa prawna: Art.29 ust.1
     Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 (Dz.U. Nr 54, poz. 535)
     W kwocie za wysyłkę za pośrednictwem Poczty Polskiej, zawarta jest:
            - opłata pocztowa, która nie będzie uwzględniona na paragonie
            -
opłata za pakowanie towaru, która będzie wpisana na paragonie
            
ze stawką 23% VAT pod nazwą „Przygotowanie wysyłki”.
  5. Korzystając z usług DHL Express, w kwocie za wysyłkę zawarta jest:
             - opłata przewozowa
             - opłata za pakowanie towaru
     
W przypadku wyboru tej firmy przewozowej,, wszystkie koszty związane
      z transportem towaru uwzględnione są na paragonie lub fakturze VAT.
    

Reklamacje i zwroty


Opis procedury reklamacji

  1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem casiola62@gmail.com, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
         * imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
         * datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
         * przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
         * wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
  2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
  3. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
  4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

Prawo odstąpienia od umowy
W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.

Aby odstąpić od umowy zawartej na Allegro, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: casiola62@gmail.com. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres JeraNet Jolanta Kaszkowiak, ul.Myśliwska 23, 64-510 Wronki
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

[DANE SPRZEDAJĄCEGO]
…………………………….
…………………………….
…………………………….

Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……….…………………………………………………………………………………………………………., numer oferty……………………………………… .
Data zawarcia umowy to ………………………………………., data odbioru ……………………………………………….… .Imię i nazwisko………………………………………………………….
Login Allegro……………………………………………………………..
Adres …..…………………….……..…………………………………….
Data………………………………………………………………………….
…….……………………………………………………………………
Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)

Koszt zwrotu rzeczy

   W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.Brak odstąpienia od umowy:

Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach Allegro nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.Obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad

Oświadczam, że zobowiązuję się dostarczyć rzecz bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

           Polityka prywatności


W związku z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) czyli RODO wprowadzamy wymagane zabezpieczenia danych osobowych.


I. Administratorem twoich danych osobowych jest Jolanta Kaszkowiak

prowadząca działalność gospodarczą pod firmą JeraNet Jolanta Kaszkowiak (dalej Administrator).
Adres siedziby: ul. Myśliwska 23, 64-510 Wronki


II. Administrator jest osobą odpowiedzialną w naszej firmie za ochronę danych

osobowych. Możesz się z nim skontaktować w następujący sposób:
- adres e-mail: jolanta.kaszkowiak@gmail.com
- adres pocztowy: Myśliwska 23, 64-510 Wronki
- tel. 500 443 341

III. Twoje dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie podczas rejestracji trakcie dokonywania przez Ciebie transakcji

IV. Twoje dane, które przetwarzamy, aby móc zawrzeć i wykonać umowę, to:

- imię i nazwisko/nazwa firmy
- nr NIP w przypadku firmy

- adres

- e-mail

- nr telefonu

Podanie tych danych jest dobrowolne, ale jeśli ich nam nie podasz, nie będziemy

mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z naszego sklepu internetowego.

V. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to konieczne do wykonywania

umów zawieranych z Tobą, w tym do:
- rejestracji i zarządzania Twoim kontem oraz zapewnienia prawidłowej
obsługi transakcji, a także rozwiązywania problemów technicznych;
- umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną, dokonywania
transakcji;
- obsługi reklamacji w przypadku, gdy zostanie złożona;

- obsługi zgłoszeń, informacji, poczty e-mail, którą do nas kierujesz;

- kontaktu w celach związanych ze świadczeniem usług,

- celów podatkowych i rachunkowych.

VI. Przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, w celu:
- monitorowania Twojej aktywności w naszym sklepie internetowym,

obejmującej m.in. wyszukiwanie słów kluczowych
- dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert w ustawieniach
naszego sklepu,
- organizacji programów lojalnościowych lub akcji promocyjnych,

- prowadzenia marketingu bezpośredniego towarów znajdujących się w naszej
ofercie
- zapewnienia prawidłowej obsługi usług płatniczych,

- zapewniania bezpieczeństwa usług, które świadczymy naszym klientom
drogą elektroniczną,
- przeprowadzania analiz statystycznych lub analiz pod kątem np.
funkcjonalności naszego sklepu internetowego,
poprawy działania usług czy
oszacowania twoich zainteresowań lub potrzeb,
- obsługi Twoich żądań i zapytań, jeżeli nie są one związane wprost z
wykonywaniem umów;
- w celu przesyłania Ci newslettera z najlepszymi ofertami handlowymi (jeśli wyraziłeś na to zgodę);

- archiwizacji i możliwości spełnienia obowiązku rozliczalności wynikającego z RODO

VII. W przypadku, gdy wyrazisz na to zgodę, przetwarzamy Twoje dane osobowe w

celu zapisywania danych w plikach cookies.

VIII. Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie twoich danych osobowych, masz prawo wycofać ją w każdym momencie, w ten sam sposób, w jaki ją wyraziłeś. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

IX. Masz prawo do:
a) dostępu do swoich danych,

b) sprostowania swoich danych, jeżeli zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
c) usunięcia swoich danych, jeżeli:

- uważasz, że twoje dane nie są już niezbędne do celów, dla których
zostały zebrane
- cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych,
- zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania

- twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;

- dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku
wynikającego z przepisu prawa,
d) ograniczenia ich przetwarzania, jeżeli:

- zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe, możesz żądać
ograniczenia przetwarzania danych na okres,
który pozwoli nam
sprawdzić ich prawidłowość,
- dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał,
żeby zostały usunięte,
- dane nie będą nam potrzebne, ale mogą być niezbędne dla Ciebie do
obrony lub dochodzenia roszczeń,
- wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia,
czy po naszej stronie istnieją prawnie uzasadnione
podstawy
nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) przenoszenia danych, jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie
wyrażonej przez Ciebie zgody lub
zawartej pomiędzy nami umowy oraz, gdy
przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny,
f) niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu,
g) wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych jeżeli:

- przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie naszego
prawnie uzasadnionego interesu
albo dla celów statystycznych, a
sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuacją, w której się znalazłeś,
- dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu
bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

X. Informujemy, że przed realizacją powyższych uprawnień będziemy musieli upewnić się, że jesteś osobą,
której dane przetwarzamy, a więc będziemy musieli
Cię zidentyfikować.

XI. Twoje dane osobowe udostępniamy:
- podmiotom współpracującym z nami w zakresie świadczenia usług, które
zapewniają usługi płatnicze, księgowe, prawnicze,
wspomagają obsługę użytkowników
naszego sklepu internetowego, współpracują w ramach kampanii marketingowych, a także
przewoźnikom wybranym przez Ciebie,

- organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami,

XII. Informujemy, że nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

XIII. Twoje dane osobowe przechowujemy przez czas obowiązywania zawartej pomiędzy nami umowy, a także po jej zakończeniu w celu:
- dochodzenia i obrony roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa (w szczególności w
zakresie podatków i rachunkowości),
- zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

- statystycznych i archiwizacyjnych,

XIV. Twoje dane osobowe przechowujemy maksymalnie przez okres 5 lat od daty zakończenia realizacji umowy.

XV. Twoje dane osobowe przechowujemy również dla celów marketingu
bezpośredniego
(jeżeli wyraziłeś zgodę na wykonywanie przez nas takich
czynności) do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu
wobec takiego
przetwarzania.

XVI. W celu zachowania zasady rozliczalności (możliwości udowodnienia przez nas przestrzegania przepisów dotyczących
przetwarzania danych osobowych),
możemy przechowywać Twoje dane przez okres, w którym jesteśmy zobowiązani do ich zachowania,
a także dla udokumentowania spełnienia
wymagań prawnych i umożliwienia kontroli spełnienia tych wymagań przez organy publiczne.

XVII. Twoich danych osobowych nie będziemy przetwarzać w sposób zautomatyzowany.

XVIII. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa polskiego.
Postanowienia końcowe


  1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, zastosowanie
     mają przepisy
Kodeksu Cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej
 2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub problemów, prosimy o kontakt
     z obsługą sklepu na adres e-mail: sklep@jeranet.pl
     lub pod numerem telefonu: 500 44 33 41


Kontakt


  +48 500 44 33 41
   sklep@jeranet.pl

Rabat

  • > 200 zł - 2%
  • > 500 zł - 5%
  • > 1000 zł - 7%
  • > 2000 zł - 10%

Twoje zakupy: 0 zł
Wysokość rabatu: 0%